Am bythefnos yn yr haf mae Castell Newydd Emlyn yn trawsnewid i efallau yr oriel fwyaf yng Ngymru.

For two weeks in summer, Newcastle Emlyn transforms itself into (probably) the largest art gallery in Wales.

Gyda gwaith celf a chrefft arbennig yn cael eu arddangos yn ffenestri y siopau ar hyd y stryd fawr mae cyfle i gwsmeriaid siopa a gweld gwaith yr artistied.

With great works of art and craft in shop windows up and down the high street, you can shop and see the work of local artists at the same time.

Mae dros trideg o fysnesau yn cymeryd rhan gan darparu wyl celf a chrefft dirgrynol a lliwgar.

Over thirty local businesses will team up with local artists to show their work and provide a vibrant and colourful environment.

Dywedodd Rhian Davies, sylfaenydd yr wyl a perchennog Siop Gelf Y Wiber Art Shop, “Ma’ pob siop, tafarn a caffi y dref yn cael y cyfle i arddangos gwaith celf ac rydym yn gobeithio fydd hyn yn deni fwy o fobl i pob ardal o’r dre.”

Festival founder, Rhian Davies, owner of Siop Gelf Y Wiber Art Shop, says, “Every shop, pub or café has the opportunity to take part so the displays bring people throughout the town.”

Tra bod chi yma cymerwch amser i ymchwilio’r castell a’r llwybyr o amgylch sy’n dilyn yr afon a wedyn lluniaeth yn un o bwytai neu tafarnau sydd yn y dref.

While you are here, take a stroll to the town’s ruined castle and riverside park followed by refreshments in one of the many cafes and pubs.

Sut i ddod o hyd i ni/How to find us…

Am fwy o wybodaeth/For more information…

Cysylltiwch/Contact: Rhian Davies, Siop Gelf Y Wiber Art Shop: 01239 712946